Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 32 403 377 - Direktor: 061 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / [email protected]

 

Samouslužna praonica

Na našoj lokaciji posjedujemo šest automatskih samouslužnih autopraonica. Opremljene su sistemima za pranje toplom vodom i specijalnim sredstvima za potpuno i detaljno uklanjanje nečistoća sa Vašeg vozila.

Automatska samouslužna autopraonica „Tapas“ d.o.o. Zenica sa sjedištem na adresi ZAVNOBIH-a br. 69, 72000 Zenica.


Samouslužna praonica