Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 32 403 377 - Direktor: 061 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / [email protected]

 

Mašinsko pranje tepiha

Tapas Carpet Washing Zenica je servis za automatizirano mašinsko pranje tepiha i sušenja u namjenskim grijanim komorama. Za naše klijente nudimo besplatno preuzimanje i dostavu na Vašu adresu za udaljenosti do 5 kilometara.

Za više informacija posjetite nas na adresi ulica ZAVNOBIH-a 69, 72000 Zenica ili kontaktirajte na broj +387 62 336 141.


Mašinsko pranje tepiha