Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 32 403 377 - Direktor: 061 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / [email protected]

 

Setovi

Piknik set sastoji se od stola i dvije klupe te je praktično rješenje za događaje na otvorenom. Dodatna praktičnost se ogleda u činjenici da je kompletan set sklopiv, te je samim time pogodan za transport bez velikih troškova, čak i ako se radi o većem broju setova.


Setovi