Travnička cesta br. 4, 72000 Zenica +387 32 403 377 - Direktor: 061 230 064 / Radno vrijeme: 08-00 - 16:00 / [email protected]

 

Mašine za zagrijavanje

Zagrijavanje šatora velikih površina obezbjeđujemo pomoću termogenih grijača na naftu snage 185kw. Za zagrijavanje šatora manje površine i pagoda imamo na raspolaganju električne infra crvene grijalice.


Mašine za zagrijavanje